indian tourism

Jawahar sagar dam

                    jawahar sagar bandh(dam) ek gram panchayat he jo ki bundi dist. our rajasthan state me he .jab jawahar sagar garam panchayat me  vidhut utpadan (hydro power project)ka kaam shroo hua tab jawahar sagar graam panchayat   astitva me aayi .jawahar sagar ...
Read More